KSIĘGOWOŚĆ

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
- Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
- Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług
- Sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych - CIT, PIT, VAT
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
- Sporządzanie sprawozdań finansowych
- Sporządzanie sprawozdań statystycznych
- Sporządzanie rozliczeń rocznych dla klientów indywidualnych - PIT
- Reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
- Informowanie o zmianach przepisów mogących mieć znaczenie w prowadzonej przez klientów działalności

rach
mach

KADRY I PŁACE:

- Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
- Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie deklaracji podatkowych
- Prowadzenie dokumentacji i kompleksowej obsługi rozliczeń z ZUS
- Prowadzenie akt osobowych
- Nadzór nad dokumentacją kadrową
- Elektroniczny sposób przekazywania dokumentów do ZUS i Urzędów Skarbowych